வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029744

தெகிவளை, கடவத்தை றோட்டில் அமைந்துள்ள மாடி வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. இரத்மலானை மலிபன் அருகில் மாடி வீடு (14 P) விற்பனைக்குண்டு.