வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029815

கொழும்பு – 15 பொலிஸ் சந்திக்கருகில் அரசமரத்தடி போகும் வழியில் சிறிய வீட்டுடன் பாதி கட்டிய நிலையிலுள்ள காணி விற்பனைக்கு . இரண்டாகப் பிரித்தும் வாங்கலாம்.வீட்டுப்பகுதி குத்தகைக்கும் தரப்படும்.