வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029827

வத்தளை அல்விஸ் டவுன் –- Convent Laneஇல் சகல வசதிகளுடன் கூடிய 6 P காணி விற்பனைக்குண்டு. (Lyceum சர்வதேச பாடசாலை மற்றும் நீர்கொழும்பு வீதிக்கு சமீபத்தில்) விலை பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். தரகர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம்.