காணிவிற்பனைக்கு

Ad-id 0000029916

யாழ்ப்பாணம் A9வீதியில்இருந்து 2 km தொலைவில்கொழும்புதுறை துண்டி சந்திக்கு அருகாமை வீதியோரத்திலுள்ள 344 இலக்கமுடைய 05 பரப்புக்காணி உடனடியாக விற்பனைக்குண்டு.