வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029918

வத்தளை ஹெந்தளையில் புதிதாக நிர்மானிக்கப்பட்டு இதுவரைகுடி போகாத Mine Budget வீடுகள் தொடக்கம் Luxury வீடுகள் வரை 2,3,4 படுக்கையறைகள் முற்றிலும் Tileds, Car Parking அனைத்து வசதிகளுடன் Clear Deeds அமைதியான Residence ஆரம்பவிலை – 95 இலட்சம் தொடக்கம் இடைதரகர்கள் அனுமதி இல்லை Whatsapp உடாக தேவையெனில் பார்வையிடலாம்.