வீடு/ காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029941

யாழ் நகரத்தில் மின்சாரம்நிலையம் வீதியில் 3 1/4 பரப்பு காணியில் வாகன தரிப்பிடத்தை கொண்ட மூன்று கடைத்தொகுதியுடன் மேல் மாடிக் கொண்டு வீடு ஒன்றுடன் விற்பனைக்கு உள்ளது. விலை பேசித்தீர்மாணிக்கப்படும்