வாடகைக்கு

Ad-id 0000030012

Millennium Palace (Service Apartment) Galle Road (Dehiwala Municipal Council) க்கு மிகஅருகில் 2 & 3 Bedroom (1400 Sq.ft with 3 Attached Washroom ) Fully Luxury Furnished Apartments, வெளிநாடுகளில் இருந்து வருவோர், வைபவங்கள் மற்றும் பல குடும்பத் தேவைகளுக்கு நாள், வார, குறுங்கால வாடகைக்கு.