வாடகைக்கு / குத்தகைக்கு

Ad-id 0000030016

வெள்ளவத்தையில் சகல வசதிகளுடனும் 1 மற்றும் 3 அறைகளையுடைய Apartment கிழமை, மாத அடிப்படையில் குறுகிய காலத்திற்கு வாடகைக்குண்டு. (சிறு வைபவங்களுக்கு ஏற்றது.) கொழும்பு –- 13ல் 02 அறைகளையுடைய தளபாடமிடப்பட்ட வீடு கிழமை, மாத அடிப்படையில் வாடகைக்குண்டு.