வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000030060

ராஜகிரிய, ஓபேசேகரபுர, நாணயக்கர மாவத்தையில் 2 அறைகளுடன் கூடிய டைல் பதித்த புதிய வீடும், மேல் மாடியில் குளியலறையுடன் கூடிய அறையும் வாடகைக்கு