விற்பனையாளர் தேவை

Ad-id 0000030072

கொழும்பில் அமைந்துள்ள நிறுவனமொன்றிற்கு Stationary Items விற்பனை செய்யக்கூடிய விற்பனையாளர்கள் (Sales Representative) தேவை. அனுபவமுள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் தங்குமிடவசதியும் உண்டு .

Categories: , Location: , Published Date: