விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030159

பிலியந்தலையிலுள்ள தொழிற்சாலையில் SLS தரச்சான்றிதலுடைய 10 – 19 அடி வரையான 8MM, 10MM, 12MM, 16MM, Short Bars விற்பனைக்கு உண்டு. 1டொன் 190000/=