வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030162

கொள்ளுப்பிட்டி மத்தியில் Liberty Plaza Shopping Mallஇன் முதலாம் மாடியில் (1st Level) ஐந்து தொடர் கடைதொகுதிகள் (with glass frontage) விற்பனைக்கு உண்டு (for immediate sale). ஒவ்வொன்றும் (each) 207 sq.ft பரப்பளவுடையது. விலை பேசி தீர்மானிக்கலாம்.