மணமகள் தேவை

Ad-id 0000030211

பண்டாரவளை வயது 53 உயரம் 5:4 திருமணமாகாத சிங்கள தனியார் வகுப்பு ஆசிரியர் மாதத்திற்கு 100,000.00 ரூபாவிற்கு மேல் வருமானம் பெறும், எவ்விதமான குடிபழக்கங்களும் இல்லாதவருக்கு சிங்களம் கதைக்க கூடிய தமிழ் அல்லது இஸ்லாம் பெண் ஒருவரை தேடுகிறார் விவாகாரத்து செய்தவர்கள் அழைக்கவும்.