வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030223

கொலன்னாவ IDH பிரதான வீதிக்கு அருகாமையில் இரண்டு மாடி வீடு 16.8P10 அறைகள் கொண்ட / 6 வாகன தரிப்பிடம் கொண்ட 20 அடி Feets Extence பாதை கொண்டது.