பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000030226

பேலியகொடையில் அமைந்துள்ள Food Cityக்கு அனுபவமுள்ள காசாளர், உதவியாட்கள் தேவை. அத்துடன் வீட்டு வேலைக்கு பணிப்பெண் தேவை.