தையல் அழகுக்கலை

Ad-id 0000030236

தையல் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. காற்சட்டை (Trouser) , சேட் (Shirt) நன்கு தைக்ககூடிய ஆண்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை நேரில் கதைக்கலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: