திருமண சேவை

Ad-id 0000030241

1971 ஆம் ஆண்டு விவாகரத்துப் பெற்ற கனேடிய மணமகனுக்கு 1975 ஆம் ஆண்டு விவாகரத்துப்பெற்ற ஜேர்மனிய மணமகனுக்கு இலங்கையில் பொருத்தமான மணமக்களை எதிர்பாரத்துக்கின்றோம். யாழ்ப்பாணத்தில் வசிக்கும் 25 வயது திருவாதிரை நட்சத்திரமுடைய பட்டதாரிப் பெண்ணுக்கு மணமகன் தேவை சொர்க்கம் திருமண சேவை.

Categories: , Location: , Published Date: