வாடகைக்கு

Ad-id 0000030245

வெள்ளவத்தையில் (Galle Road) காலி வீதியை அண்மித்ததாக ஆண் ஒருவருக்கு Room அறை வாடகைக்கு உண்டு.