ஹோட்டல் பேக்­கரி

Ad-id 0000030272

தெஹி­வ­ளை­யி­லுள்ள Take Away ஒன்­றிற்கு சமை­ய­லறை உத­வி­யா­ளர்கள், உத­வி­யா­ளர்கள், திற­மை­யா­கவும் சுத்­த­மாக வேலை செய்­யக்­கூ­டி­ய­வர்கள் தேவை. உணவு, தங்­கு­மிடம் இல­வசம். தேசிய அடை­யாள அட்டை, கிராம உத்­தி­யோ­கத்தர் கடிதத்துடன் வரவும்.