சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000030274

ஓரளவு சிங்களம் பேசத்தெரிந்த தங்கியிருந்து வேலை செய்யும் பணிப்பெண் தேவை. வயது (26–50) நன்று. சம்பளம் 40000/=

Categories: , Location: , Published Date: