சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000030278

கொழும்பு வீடொன்றில் தங்கியிருந்து சமையல் செய்ய, சுத்தம் செய்ய இரண்டு பெண்கள் வேலைக்கு தேவை சம்பளம் 40,000/= வயது 23–40