வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030298

கொழும்பு – 14 மாதம்பிட்டியா, கிறிஸ்தவப் பள்ளிக்கு அருகில் புதிதாக நிறுமாணிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு மாடிக் வீடொன்று விற்பனைக்கு உண்டு