வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030302

ஜா-எல நகருக்கு அண்மித்தாக போபிட்டியா பிரதேசத்தில் சகல வசதிகளும் கொண்ட 3 அறைகளுடான வீட்டுடன் கூடிய 48 பேர்ச் காணி விற்பனைக்கு உண்டு. 12 தென்னை மரங்கள் மற்றும் பழ மரங்களும் உண்டு. விலை 21000000