வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030305

வத்தளை எலகந்தவில் 5 அறைகள் இரண்டு வாகனத்தரிப்பிடத்துடன் சகல வசதிகளும் கொண்ட வீட்டுடன் கூடிய 7 பேர்ச் காணி விற்பனைக்கு உண்டு. 1/60 கோடி