மணமகன் தேவை

Ad-id 0000030316

யாழ்ப்பாணம், வடமராட்சி உயர்குலம் வயது 31, மெல்லிய பொது நிறமுள்ள ஏழில் செவ்வாய் உள்ள பெண்ணுக்கு 1, 7, 8 செவ்வாயிலுள்ள மணமகன் சாதகம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சட்டத்தரணி அலுவலகத்தில் லிகிதராக கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார். கிழக்கு மாகாணத்தை சேர்ந்தவர்கள் 077 1313464 என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும். வடமாகாணம், வெளிமாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள்

Categories: , Location: , Published Date: