மணமகள் தேவை

Ad-id 0000030321

யாழ். புலோலி இந்து வேளாளர், 1978இல் பிறந்த ரேவதி நட்சத்திரம் செவ்வாய் குற்றம் அற்ற Finlandஇல் (பின்லாந்து) தொழில் புரியும் மணமகனுக்கு A/L படித்த Finland செல்ல விரும்பும் மணமகளை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

Categories: , Location: , Published Date: