வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000030328

வத்தளை கார்மேல் மாவத்தையில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட முற்றிலும் Tile பதிக்கப்பட்ட 02 அறைகள் ஒரு பூஜை அறையுடன் வீடு வாடகைக்கு இந்துக்கள் விரும்பத்தக்கது.