வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000030330

கிருலப்பனையில் இரண்டாம் மாடியில் ஒரு அறை ஹோல், குசினி, பாத்ரூம், பெல்கனி சகல வசதிகளும் வீடு வாடகைக்கு உண்டு.