கல்வி

Ad-id 0000030355

ஆங்கில வகுப்புகள் கற்று கொடுக்கப்படும் ஒரு வாரத்திற்கு இரண்டு வகுப்புகள்( 1 1/2 மணித்தியாலங்கள் 2 வகுப்புகள்) zoomல் நடைபெறும் தனிப்பட்ட வகுப்புகளுக்கும் கற்றுக்கொடுக்கப்படும் 1 மணித்தியாலயத்திற்கு 1000 .

Categories: , Location: , Published Date: