பொது வேலை

Ad-id 0000030357

எலகந்தையிலுள்ள முன்னணி நிறுவனமான RG Brothers (Pvt Ltd) இல் ( Production Department Head) உற்பத்தி துறை தலைவர் மற்றும் (Supervisors) மேற்பார்வையாளர்கள் உடனடி தேவை. தங்குமிட வசதிகள் வழங்கப்படும்.