பொது வேலை­வாய்ப்பு

Ad-id 0000030375

எமது தொழிற்­சா­லைக்கு 18–45 இரு­பா­லாரும் தொழி­லுக்குச் சேர்த்துக் கொள்­ளப்­ப­டுவர். தங்­கு­மிடம், மதிய போஷணம் ம் இலவசமாக மேலதிகக் கொடுப்பனவுடன் சம்பளம் 40,000/= – 45000/= வழங்கப்படும். பிஸ்கட் , சொக்லட் , பால்மா , Ice-cream.