வாடகைக்கு

Ad-id 0000030378

1st House – Four rooms, Bathroom, toilet, Hall, Conference hall. 2nd house Two rooms bathroom hall kitchen Mullaitivu – Paranthan road, Selvapuram, Mullaitivuy அமைந்துள்ள இந்த இரு வீடுகளும் ஒன்றாக வாடகைக்கு விடப்படும். நிறுவனங்கள் அலுவலகங்கள் போன்றவைக்கு மட்டும் ( office use only)

Categories: , Location: , Published Date: