வாடகைக்கு

Ad-id 0000030379

கல்கிசை காலி வீதியில் மாபிள் பதிக்கப்பட்ட இரண்டு அறைகளுடானான கீழ்தள வீடு இரண்டு அல்லது மூன்று அங்கத்தவர்கள் கொண்ட குடும்பத்தினரிற்கு வாடகைக்கு உண்டு. தமிழர்கள் விரும்பத்தக்கது.