விற்பனையாளர்

Ad-id 0000030380

கொழும்பு கோட்டையில் அமைந்திருக்கும் பிரபல ஆடையகத்திற்கு ஆண், பெண் இருபாலாரும் தேவை. அனுபவம் தேவையில்லை. சம்பளம் பேசி தீர்மானிக்கப்படும்