வாடகைக்கு

Ad-id 0000030388

அளுத்மாவத்தை வீதியில் 3 அறைகள் மற்றும் வாகனதரிப்பிடத்துடன் தனிவீடு வாடகைக்கு உண்டு , (தரகர்கள் தேவையில்லை).