அலுவலக வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000030407

கொழும்பு –12 இல் அமைந்துள்ள ஒரு முன்னணி நிறுவனமொன்றிற்கு அலுவலக உதவியாளர் Office Peon உடனடியாக தேவை.