வீடு விற்­ப­னைக்கு

Ad-id 0000030414

தெஹி­வளை, நெதி­மாலை 119, மஹ­ர­கம பஸ் வீதிக்கு முகப்­பாக 3 மாடி வீடு விற்­ப­னைக்­குண்டு. 9 Perch, 8 Rooms, 8 Bathrooms, 2 Rollar Gates Fully Tiled வீடு 3 வாக­னத்­த­ரிப்­பிடம் தெஹி­வளை Town இற்கு 800m.