சமையல் பரா­ம­ரிப்பு

Ad-id 0000030426

கொழும்பு–12 இலுள்ள வீட்டு வேலைக்கு (சமையல், சுத்தம்) செய்­வ­தற்கு அனு­ப­வ­முள்ள பெண் தேவை (காலையில் வந்து மாலையில் போகலாம்) அல்­லது தங்­கி­யி­ருந்து வேலை செய்­யலாம்.