வாடகைக்கு

Ad-id 0000030434

கொழும்பில் தங்கி இருந்து வேலை பார்க்கும் அல்லது படிக்கும் பெண்களுக்கு நாரஹேன்பிட்டி பொல்ஹேன்கொடையில், கொழும்பு 5 இல் பாதுகாப்பான சூழலில் அறைகள் வாடகைக்கு உண்டு.