வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000030435

கொழும்பு–4 இல் 2 படுக்கையறை, 2 குளியலறை, 1 கார் பார்க் கூடிய வசதிகளுடன் பம்பலப்பிட்டிய 3/5 De Fonseka Place, Colombo-4 தலப்பாக்கட்டி ரெஸ்டூரண்ட் அருகே.