வாடகைக்கு/ குத்தகைக்கு

Ad-id 0000030437

கொழும்பு –15, Farm Road, மட்டக்குளியில் வீடு வாடகைக்கு அல்லது குத்தகைக்கு உண்டு.