வாடகைக்கு

Ad-id 0000030438

வெள்ளவத்தையில் 2 படுக்கையறைகள் / 3 படுக்கையறைகள் கொண்ட அபார்ட்மென்ட் குடியிருப்பு / தெஹிவளையில 2 படுக்கையறைகள்/ 3 படுக்கையறைகள் கொண்ட வீடுகள் மவுன்ட்லவனியாவில் 2 படுக்கையறைகள்/ 3 படுக்கையறைகள், 4 படுக்கையறைகள் கொண்ட வீடுகள் இரத்மலானையில் 2 படுக்கையறைகள் / 3 படுக்கையறைகள் கொண்ட வீடுகள் கொள்ளுப்பிட்டியில் 2 படுக்கையறைகள் கொண்ட வீடு பம்பலப்பிட்டியில் 7 படுக்கையறைகள் கொண்ட அபார்ட்மென்ட் குடியிருப்பு ஆகியன வாடகைக்கு உள்ளன. தரகர்கள் தேவையில்லை.