பாதுகாப்பு / சாரதி

Ad-id 0000030453

கொழும்பு 10ல் உள்ள லொஜிஸ்டிக் கம்பனிக்கு இலகு / கனரக வாகன சாரதி குறைந்தது 05 வருடங்கள் அனுபவம் உடைய 25க்கும் 60க்கும் இடைப்பட்ட வயதுடைய வாகன சாரதி தேவை உணவு மற்றும் தங்குமிடம் வசதி இல்லை. சம்பளம் ரூபா35000/= தயவு செய்து நேர்முக பரீட்சைக்கு அழையுங்கள்.

Categories: , Location: , Published Date: