பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000030466

யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள பழத்தோட்டத்தில் (Fruit Farm) தங்கி இருந்து வேலை பார்ப்பதற்கு ஒரு குடும்பம் தேவைப்படுகின்றது. தகுந்த கவர்ச்சிகரமான சன்மானம் வழங்கப்படும்.