பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000030468

J.J.Lanka எனும் Bathroom fitting கடைக்கு Bill போடக்கூடிய பெண் ஒருவரும் வேலையாட்களும் தேவை. மாதச்சம்பளம் 40,000/= முதல் 60,000/= வரை கொடுக்கப்படும்.