பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000030472

உங்களுக்கு ஏற்றவகையில் வேலை தேடுபவர்களா நீங்கள்! ஜேம், பிஸ்கட், கார்பட், டயர் போன்ற தொழிற்சாலைகளில் லேபல் / பெக்கிங் பிரிவுகளுக்கு ஆட்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடவசதி செய்துகொடுக்கப்படும். வரும் நாளிலே வேலை! மாதமொனறிற்கு 48,000/=க்கு சம்பளம் பெறமுடியும்.

Categories: , Location: , Published Date: