கடை வாடகைக்கு

Ad-id 0000030477

கல்கிசையில் காலி வீதியினை முகப்பாக கொண்ட இரண்டு கடைகள் சகல வசதிகளுடன் வாடகைக்குண்டு