விற்பனையாளர்கள்

Ad-id 0000030482

பிரபல புத்தகசாலை ஒன்றிற்கு விற்பனை பெண் உதவியாளர்கள் தேவை.O/L, A/L படித்தவர்கள் விரும்பத்தக்கது. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும்