ஹோட்டல்/ பேக்கரி

Ad-id 0000030513

நுகேகொடையில் உள்ள ரெஸ்டூரண்ட் ஒன்றுக்கு அனுபவமுள்ள சமையற்காரர்கள் மற்றும் ஆண்/ பெண் helper தேவை.