சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000030515

கொழும்பில் வீடொன்றில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு பணிப்பெண் தேவை. தோட்டம், கோழிப்பண்ணையிலும் வேலை செய்ய குடும்பம் இரண்டு தேவை. ஆண் ஒருவரும் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: